ถาม-ตอบ

Q : หลักสูตรอบรม อพม. ออนไลน์คืออะไร?
A : คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Q : มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
A : ไม่มี

Q : หลักสูตรอบรม อพม. ออนไลน์เหมาะกับใคร?
A : เหมาะกับผู้ที่มีจิตอาสาและต้องการเป็นแกนนำชุมชนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและการดูแลจัดสวัสดิการต่างๆให้กับคนในชุมชน

Q : ถ้าต้องการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอบรมอพม.ออนไลน์จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? /สามารถสมัครเข้าเรียนวิชาที่สนใจได้อย่างไร?
A : ดูรายละเอียดได้ที่ How to

Q : เมื่อลงทะเบียนแล้วจะสามารถเข้าเรียนได้ถึงเมื่อไหร่มีกำหนดวันหรือไม่?
A : มีระยะเวลาการเรียนทั้งสิ้น 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัครเข้าใช้งาน

Q : เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบ Certificate หรือไม่?
A : จะได้รับ Certificate of Completion เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาและคะแนนที่กำหนดไว้

Q : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหน?
A : สอบถามทางอีเมล csv.dsdw@dsdw.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2659 6287 / 0 2659 6259