ย้อนกลับ

05/28/20

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


เรื่อง การจัดการรายกรณี แบบมือาชีพ

โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


ไฟล์เพิ่มเติม: 1590656147.pdf  

Written by:
Share this news: