ย้อนกลับ

06/01/20

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เรื่อง การบันทึกข้อมูลแบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พม.
ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


ไฟล์เพิ่มเติม: 1591001550.pdf  

Written by:
Share this news: