ย้อนกลับ

06/15/20

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563


ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เรื่อง 5 พฤติกรรมเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ข้อมูลโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563


ไฟล์เพิ่มเติม: 1592213956.pdf  

Written by:
Share this news: