ย้อนกลับ

06/29/20

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563


ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เรื่อง พม. ช่วยเหลือ "เงินเยียวยา" กลุ่มเปราะบาง
ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563


ไฟล์เพิ่มเติม: 1593416231.jpg  

Written by:
Share this news: